Aktuálne

Zber videí na Adventný video koncert
2.12.2020

Video môžete pridať cez nasledujúcu stránku – … (celý článok)

Novembrový video koncert
30.11.2020

Pozývame Vás na náš Novembrový video koncert. Pozrite si s nami výsledky nášho dištančného vzdelávania.

Zber videí na Novembrový video koncert
28.11.2020

Ukončené.

Dištančné vzdelávanie - od 26.10.
25.10.2020

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania minister školstva, vedy, výskumu a športu

mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie

v základných umeleckých školách.
Na základe tohto rozhodnutia

pokračujeme vo výučbe

dištančnou formou.

Oznam pre žiakov v karanténe
20.10.2020

Zákonný zástupca žiaka je na základe opatrení ministerstva školstva povinný informovať školu, že jeho dieťaťu bola nariadená karanténa, alebo je dieťa pozitívne na Covid 19!

Žiadame žiakov, ktorí … (celý článok)

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania
11.10.2020

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11. októbra 2020 je skupinové vyučovanie v ZUŠ (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor, hudobná náuka, komorná hra, hra v súbore a v hudobnej skupine)

prerušené

s platnosťou od 12.10.2020 do odvolania.

Podrobnosti o dištančnom vzdelávaní v skupinovom vyučovaní budú oznámené prostredníctvom vyučujúcich v priebehu týždňa.

Za pochopenie ďakujeme.

Opakovanie z hudobnej náuky

9.9.2020

Témy z HN na zopakovanie učiva pre všetkých žiakov hudobného odboru: pozrieť tu

Talentové skúšky - Ruskov, Kysak

3.9.2020

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe naplnených kapacitných možností školy sa septembrové talentové skúšky na pracoviskách Ruskov a Kysak konať nebudú.

 Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre žiakov výtvarného odboru vo Valalikoch

3.9.2020

Žiaci, ktorí sa neboli zapísať 2.9. tak môžu urobiť 9. a 10. septembra od 12:00 do 16:00 v ateliéri.

Otvorenie školského roka 2020/2021

Aktualizované 31.8.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zápis novoprijatých žiakov i zápis ostatných žiakov do ďalšieho ročníka sa bude konať: …(celý článok)

 

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov

28.8.2020

Žiaci boli prijatí na základe kapacít školy a výsledkov prijímacích skúšok.

Zoznam prijatých žiakov – odstránený

Zoznam neprijatých žiakov – odstránený

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka