Aktuálne

Mimoriadny oznam
2.3.2021

Vážení rodičia,
v súvislosti s uznesením vlády a pre nízky záujem o prezenčnú výučbu zriaďovateľ školy po prehodnotení rozhodol, že od 3. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude vyučovanie prebiehať opäť dištančne vo všetkých odboroch. 
O ďalšom priebehu Vás budeme včas informovať. 

18.2.2021

Pozývame Vás na februárové stretnutie s hudbou …

Školská výtvarná súťaž

15.2.2021

Vážení rodičia, milé deti,
tradične aj tento rok vyhlasuje naša umelecká škola kreatívnu súťaž na tému „LETÍME“.

Zber videí na Februárový koncert 2021
9.2.2021

Videá s popisom zasielajte najneskôr 12.2.2021 – zber ukončený.

Mimoriadny oznam
7.2.2021

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a dnešného rozhodnutia zriaďovateľa neobnovujeme prevádzku školy od 8.2.2021 až do jarných prázdnin.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Košiciach a v okolí a zvyšujúci sa podiel britskej mutácie koronavírusu u infikovaných osôb.

Začiatok prezenčnej výučby
5.2.2021 (aktualizácia 6.2.2021 o 16:56)

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy bude od 8. 2. 2021 obnovené prezenčné individuálne vyučovanie v hudobnom odbore pre žiakov 1. stupňa ZŠ. (celý článok)

Oznámenie
25.1.2021

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie od 25.1.2021 bude prebiehať dištančne.  O zmene Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a vyučujúcich.

Výpisy známok za I. polrok budú žiaci dostávať osobne po nástupe do školy.

Oznámenie
8.1.2021

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie od 11.1.2021 bude prebiehať dištančne. Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania je 25.1.2021, no bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov ministerstva. O podmienkach Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a vyučujúcich.

Tematická výtvarná výstava
22.12.2020

Výtvarné práce pripravili žiaci z triedy Mgr. H. Trenklera, Mgr. art. A. Keselicovej a Mgr. S. Havirovej. 

Vianočný video koncert
20.12.2020

Pripravili sme pre Vás Vianočný video koncert, posledný v tomto kalendárnom roku. Veríme, že Vám umocní predvianočnú atmosféru.

Vianočný video pozdrav mažoretiek
14.12.2020

Naše mažoretky pod vedením p. uč. Gdovinovej si pre Vás pripravili milý vianočný video pozdrav.

Malí tanečníci
14.12.2020

Malí tanečníci p. uč. Gdovinovej Vám zasielajú video pozdrav.

Adventný video koncert
13.12.2020

Tretiu adventnú nedeľu Vám prinášame ďalší video koncert. Prajeme príjemný zážitok.

Zber videí na Adventný video koncert
2.12.2020

Ukončené.

Novembrový video koncert
30.11.2020

Pozývame Vás na náš Novembrový video koncert. Pozrite si s nami výsledky nášho dištančného vzdelávania.

Zber videí na Novembrový video koncert
28.11.2020

Ukončené.

Dištančné vzdelávanie - od 26.10.
25.10.2020

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania minister školstva, vedy, výskumu a športu

mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie

v základných umeleckých školách.
Na základe tohto rozhodnutia

pokračujeme vo výučbe

dištančnou formou.

Oznam pre žiakov v karanténe
20.10.2020

Zákonný zástupca žiaka je na základe opatrení ministerstva školstva povinný informovať školu, že jeho dieťaťu bola nariadená karanténa, alebo je dieťa pozitívne na Covid 19!

Žiadame žiakov, ktorí … (celý článok)

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania
11.10.2020

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11. októbra 2020 je skupinové vyučovanie v ZUŠ (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor, hudobná náuka, komorná hra, hra v súbore a v hudobnej skupine)

prerušené

s platnosťou od 12.10.2020 do odvolania.

Podrobnosti o dištančnom vzdelávaní v skupinovom vyučovaní budú oznámené prostredníctvom vyučujúcich v priebehu týždňa.

Za pochopenie ďakujeme.

Opakovanie z hudobnej náuky

9.9.2020

Témy z HN na zopakovanie učiva pre všetkých žiakov hudobného odboru: pozrieť tu

Talentové skúšky - Ruskov, Kysak

3.9.2020

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe naplnených kapacitných možností školy sa septembrové talentové skúšky na pracoviskách Ruskov a Kysak konať nebudú.

 Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre žiakov výtvarného odboru vo Valalikoch

3.9.2020

Žiaci, ktorí sa neboli zapísať 2.9. tak môžu urobiť 9. a 10. septembra od 12:00 do 16:00 v ateliéri.

Otvorenie školského roka 2020/2021

Aktualizované 31.8.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zápis novoprijatých žiakov i zápis ostatných žiakov do ďalšieho ročníka sa bude konať: …(celý článok)

 

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov

28.8.2020

Žiaci boli prijatí na základe kapacít školy a výsledkov prijímacích skúšok.

Zoznam prijatých žiakov – odstránený

Zoznam neprijatých žiakov – odstránený

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka