Aktuálne

Na záver školského roka Vám prinášame „Roztancované leto“, vystúpenie našich tanečníkov. Prajeme Vám krásne prázdniny 🙂

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka

29.6.2021

Vážení uchádzači o štúdium,

rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium v školskom roku 2021/2022 Vám budú zasielané poštou v termíne 8. až 12. júla 2021. V rámci ochrany osobných údajov zoznam žiakov nebude zverejnený.

Základná umelecká škola Valaliky predstavuje absolventov v jubilejnom 45. roku od založenia školy.

Vážení absolventi, pre zverejnenie absolventského koncertu je potrebné nám zaslať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (prvú stranu)      na emailovú adresu zástupkyne školy sobanskagabika@gmail.com

Registrácia žiakov

8.6.2021

2.7.2021 – ukončené

Vážení rodičia, 

žiaka, ktorý už navštevuje našu ZUŠ zaregistrujete podľa týchto pokynov:

1.6.2021

Ku Dňu detí sme pre Vás pripravili koncert našich prváčikov. Srdečne im blahoželáme k ich verejnému vystúpeniu 🙂

Zber videí na Koncert prvákov 2021
16.5.2021
17.5.2021 o 9:47 - aktualizácia GDPR súhlasu 

Video, popis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte najneskôr 20.5.2021.

Blahoželáme všetkým účastníkom súťaže. Ocenené práce si môžete pozrieť v galérii.

Prezenčné vyučovanie
5.5.2021 

RIADITEĽSTVO ZUŠ OZNAMUJE, ŽE OD 10. MÁJA 2021 OBNOVUJEME PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV VO VŠETKÝCH ODBOROCH, a to na základe aktuálne zverejneného Regionálneho Covid školského automatu. 

Prosíme o dodržanie pokynov k prezenčnému vyučovaniu:

ŽIAK:

 • odovzdáva rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi vždy na začiatku týždňa
 • pred vstupom si dezinfikuje ruky a používa v priestoroch školy prekrytie tváre
 • vchádza do budovy tesne pred vyučovacou hodinou, nezdržiava sa na chodbách
 • ak prejavuje známky ochorenia, vyučovania sa nezúčastňuje

 

UČITEĽ:

 • vykoná po každej výmene žiakov základnú dezinfekciu priestorov a pravidelné vetranie
 • zabezpečí, aby sa skupiny v triede nemiešali

 

RODIČ:

 • zabezpečí pre žiaka rúško (i náhradné)
 • nevstupuje do priestorov školy
 • bezodkladne nahlási, ak je žiak alebo člen rodiny v karanténe, resp. bol v kontakte s pozitívnym na Covid-19

Zmeny od 3.5.
30.4.2021
aktualizácia 3.5.2021

Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vláda v stredu (28.4.) schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.

Pri návšteve školy sa teda od 29. 4. 2021 žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom, či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu, rovnako to platí aj pre zamestnancov školy.

Uvedené výnimky sú platné pre  červený a ružový okres.

PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI je potrebné odovzdávať naďalej.

Oznam o priebehu vyučovania od 26.4.
23.4.2021

26.4.2021 – aktualizované čestné vyhlásenia

S účinnosťou od 26.04.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov individuálnej nástrojovej hry (okrem spevu a dychových nástrojov), ktorí spĺňajú podmienky prezenčného vyučovania:

Každý žiak predkladá čestné vyhlásenie.

Žiak 1.- 4. ročníka ZŠ – negatívny PCR/antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke jedného zo zákonných zástupcov žiaka. Test žiaka sa nevyžaduje.

Žiak 2. stupňa ZŠ a neplnoletý žiak – negatívny PCR/antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke žiaka a jedného zo zákonných zástupcov.

Plnoletý žiak – negatívny PCR/antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Test rodiča sa nevyžaduje.

Vyššie uvedené podmienky platia pre červenú farbu okresu podľa aktuálneho Covid automatu. 

23.4.2021

Aprílový koncert sa nesie v znamení neklasických rytmov a melódií.

Oznam
7.4.2021

Prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov hudobného odboru vo veku I. stupňa ZŠ (okrem spevu, dychových nástrojov a skupinového vyučovania)  obnovujeme na elokovanom pracovisku v Slanci dňom 7.4. 2021 a na el. pracoviskuRozhanovciach dňom 8. 4. 2021.
 

Podmienkou nástupu do ZUŠ je negatívny test aspoň jedného rodiča (k nahliadnutiu) a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné preukázať učiteľovi každý týždeň.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do priestorov školy a rešpektovali platné nariadenia.

Zber videí na Aprílový koncert 2021
7.4.2021

Video, popis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte najneskôr 14.4.2021.

28.3.2021

Dňu učiteľov venujeme tento video koncert.

Mimoriadny oznam
22.3.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa, v súlade s platnými nariadeniami  a na základe podmienok a záujmu na jednotlivých elokovaných pracoviskách obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov hudobného odboru vo veku I. stupňa ZŠ (okrem spevu, dychových nástrojov a skupinového vyučovania) od 23.3.2021 na týchto pracoviskách:

 • Valaliky
 • Bidovce
 • Budimír
 • Čaňa
 • Kysak
 • Ruskov
 • Seňa

Podmienkou nástupu do ZUŠ je negatívny test aspoň jedného rodiča (k nahliadnutiu) a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné preukázať učiteľovi každý týždeň.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do priestorov školy a rešpektovali platné nariadenia.

17.3.2021

Tanečníci z triedy p. uč. P. Nagya DiS. art. si pre Vás pripravili video prezentáciu. Veríme, že Vás poteší.

Zber videí na Marcový koncert 2021
12.3.2021

Video, popis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte najneskôr 19.3.2021 – ukončené

Mimoriadny oznam
2.3.2021

Vážení rodičia,
v súvislosti s pandemickou situáciou a pre nízky záujem o prezenčnú výučbu  zriaďovateľ školy po prehodnotení rozhodol, že od 3. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude vyučovanie prebiehať opäť dištančne vo všetkých odboroch. 
O ďalšom priebehu Vás budeme včas informovať. 

18.2.2021

Pozývame Vás na februárové stretnutie s hudbou …

Školská výtvarná súťaž

15.2.2021

Vážení rodičia, milé deti,
tradične aj tento rok vyhlasuje naša umelecká škola kreatívnu súťaž na tému „LETÍME“.

Zber videí na Februárový koncert 2021
9.2.2021

Videá s popisom zasielajte najneskôr 12.2.2021 – zber ukončený.

Mimoriadny oznam
7.2.2021

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a dnešného rozhodnutia zriaďovateľa neobnovujeme prevádzku školy od 8.2.2021 až do jarných prázdnin.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Košiciach a v okolí a zvyšujúci sa podiel britskej mutácie koronavírusu u infikovaných osôb.

Začiatok prezenčnej výučby
5.2.2021 (aktualizácia 6.2.2021 o 16:56)

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy bude od 8. 2. 2021 obnovené prezenčné individuálne vyučovanie v hudobnom odbore pre žiakov 1. stupňa ZŠ. (celý článok)

Oznámenie
25.1.2021

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie od 25.1.2021 bude prebiehať dištančne.  O zmene Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a vyučujúcich.

Výpisy známok za I. polrok budú žiaci dostávať osobne po nástupe do školy.

Oznámenie
8.1.2021

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie od 11.1.2021 bude prebiehať dištančne. Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania je 25.1.2021, no bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov ministerstva. O podmienkach Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a vyučujúcich.

Tematická výtvarná výstava
22.12.2020

Výtvarné práce pripravili žiaci z triedy Mgr. H. Trenklera, Mgr. art. A. Keselicovej a Mgr. S. Havirovej. 

Vianočný video koncert
20.12.2020

Pripravili sme pre Vás Vianočný video koncert, posledný v tomto kalendárnom roku. Veríme, že Vám umocní predvianočnú atmosféru.

Vianočný video pozdrav mažoretiek
14.12.2020

Naše mažoretky pod vedením p. uč. Gdovinovej si pre Vás pripravili milý vianočný video pozdrav.

Malí tanečníci
14.12.2020

Malí tanečníci p. uč. Gdovinovej Vám zasielajú video pozdrav.

Adventný video koncert
13.12.2020

Tretiu adventnú nedeľu Vám prinášame ďalší video koncert. Prajeme príjemný zážitok.

Zber videí na Adventný video koncert
2.12.2020

Ukončené.

Novembrový video koncert
30.11.2020

Pozývame Vás na náš Novembrový video koncert. Pozrite si s nami výsledky nášho dištančného vzdelávania.

Zber videí na Novembrový video koncert
28.11.2020

Ukončené.

Dištančné vzdelávanie - od 26.10.
25.10.2020

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania minister školstva, vedy, výskumu a športu

mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie

v základných umeleckých školách.
Na základe tohto rozhodnutia

pokračujeme vo výučbe

dištančnou formou.

Oznam pre žiakov v karanténe
20.10.2020

Zákonný zástupca žiaka je na základe opatrení ministerstva školstva povinný informovať školu, že jeho dieťaťu bola nariadená karanténa, alebo je dieťa pozitívne na Covid 19!

Žiadame žiakov, ktorí … (celý článok)

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania
11.10.2020

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11. októbra 2020 je skupinové vyučovanie v ZUŠ (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor, hudobná náuka, komorná hra, hra v súbore a v hudobnej skupine)

prerušené

s platnosťou od 12.10.2020 do odvolania.

Podrobnosti o dištančnom vzdelávaní v skupinovom vyučovaní budú oznámené prostredníctvom vyučujúcich v priebehu týždňa.

Za pochopenie ďakujeme.

Opakovanie z hudobnej náuky

9.9.2020

Témy z HN na zopakovanie učiva pre všetkých žiakov hudobného odboru: pozrieť tu

Talentové skúšky - Ruskov, Kysak

3.9.2020

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe naplnených kapacitných možností školy sa septembrové talentové skúšky na pracoviskách Ruskov a Kysak konať nebudú.

 Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre žiakov výtvarného odboru vo Valalikoch

3.9.2020

Žiaci, ktorí sa neboli zapísať 2.9. tak môžu urobiť 9. a 10. septembra od 12:00 do 16:00 v ateliéri.

Otvorenie školského roka 2020/2021

Aktualizované 31.8.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zápis novoprijatých žiakov i zápis ostatných žiakov do ďalšieho ročníka sa bude konať: …(celý článok)

 

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov

28.8.2020

Žiaci boli prijatí na základe kapacít školy a výsledkov prijímacích skúšok.

Zoznam prijatých žiakov – odstránený

Zoznam neprijatých žiakov – odstránený

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka