Podmienky vyučovania v ZUŠ 2021/2022

Forma vyučovania bude závisieť od farby okresu podľa COVID-automatu:

 • prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov- zelená, oranžová, červená
 • prezenčné individuálne vyučovanie, skupinové vyučovanie len dištančne- bordová a čierna
 

Žiak:

 • do budovy vchádza bez sprievodu rodiča, bez príznakov choroby, s prekrytím tváre, dezinfikuje si ruky
 • odovzdá na prvej vyučovacej hodine a po každom prerušení (viac ako 3 dni vrátane víkendov) Vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • ak si žiak zabudne vyhlásenie doma, rodič môže toto vyhlásenie poslať mailom triednemu učiteľovi (podpísané)
 

Rodič:

 • posiela dieťa na vyučovanie iba bez príznakov ochorenia
 • podpisuje a odovzdáva vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťu, vyhlásenie môže odoslať aj ako sken, foto (musí byť podpísané) triednemu učiteľovi
 • bezodkladne nahlási triednemu učiteľovi, ak je jeho dieťa pozitívne na Covid 19, alebo bolo v kontakte s pozitívnym, alebo ak má dieťa nariadenú karanténu
 

Uplatnenie výnimky z karantény:

 • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní
 • Žiaci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo žiaci zaočkovaní prvou dávkou po prekonaní ochorenia COVID 19 do 180 dní a nevyskytujú sa u neho príznaky ochorenia
 • O výnimke žiaka z karantény dobrovoľne informuje zákonný zástupca školu (odovzdá triednemu učiteľovi) prostredníctvom „Vyhlásenia o výnimke z karantény“.
 

Počas prípadného prerušenia prezenčného vyučovania z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 sa budú žiaci dotknutých tried vzdelávať dištančne, podrobnosti budú oznámené prostredníctvom triednych učiteľov.

Ceníme si Vašu ústretovosť pri dodržiavaní opatrení, prispievate tým k vytváraniu pozitívnych podmienok pre výchovno- vzdelávací proces.