Vedenie školy

 

Anna Gordan DiS. art.

riaditeľka školy

 

Na ZUŠ Valaliky pôsobí od roku 1998 ako pedagóg hry na akordeóne a hry na keyboarde. 

V rokoch 2009-2019 pôsobila na pozícii zástupkyne riaditeľky školy.

Riaditeľkou školy sa stala v novembri 2019.

 

 

 

Gabriela Sobanská DiS. art.

zástupkyňa riaditeľky školy

 

Na ZUŠ Valaliky pôsobí od roku 1989 ako pedagóg hry na husliach a vedúca komorného husľového súboru. 

Vo funkcii zástupkyne riaditeľky školy je od novembra 2019.