Zamestnanci

Anna Gordan DiS. art., riaditeľka školy
Gabriela Sobanská DiS. art., zástupkyňa riaditeľky

Hudobný odbor

  
Interní pedagogickí zamestnanci:  
   
Mgr. Brancati Monikahra na husliachRozhanovce, Budimír
Čerevka Michal DiS. art.hra na bicích nástrojochValaliky
Fenciková Miriama DiS. art.hra na klavíriRozhanovce
Mgr. Ferenčík Martinhra na klavíri a keyboardeBudimír
Gajdošová Marianna DiS. art.hra na klavíriSlanec
Gazsiová Darina DiS. art.hra na akordeóneČaňa, Valaliky
Gordan Anna DiS. art.hra na akordeóne, hra na keyboardeValaliky
Bc. Gordan Gabriel DiS. art.hra na gitareValaliky
Haluzová Andrea DiS. art.hra na flaute, hudobná náukaBidovce, Rozhanovce
Hanus Petra DiS. art.hra na klavíriValaliky
Ivan Viktor DiS. art.hra na gitareBudimír
Kelijová Ildikó DiS. art.hra na klavíriBidovce
Mgr. art. Kočišová Gabriela hra na flaute, hudobná náukaBidovce, Budimír
Bc. Ligušová Sophia DiS. art.hra na klavíriSeňa
Német Jánhra na zobcovej flaute, hra na klavíriValaliky, Čaňa
Orgovánová Eva DiS. art.hra na zobcovej a priečnej flauteRozhanovce
Ing. Petruš Marko DiS. art. hra na gitare, hudobná náukaValaliky, Čaňa, Slanec
Polovka Adrián DiS. art.hra na bicích nástrojochRozhanovce
Sásfaiová Ľudmila DiS. art.hra na klavíriRuskov
Sobanská Gabriela DiS. art.hra na husliachValaliky
Szakálová Agnesa DiS. art.hra na klavíriBudimír
Šaráková Gabriela DiS. art.spevValaliky
Šoltésová Iveta DiS. art.hra na akordeóne, hudobná náukaValaliky, Rozhanovce
Mgr. Timková Annahra na klavíriSlanec, Valaliky
Valkovská Kamila DiS. art.hra na klavíriKysak
Veličko Peter DiS. art.hra na gitareValaliky, Budimír
Zavadská Soňa DiS. art.hra na klavíriČaňa
Externí pedagogickí zamestnanci:  
Funďová Darina DiS. art. hra na klavíriRozhanovce
Mgr. Hricišonová Ľudmilahra na klavíriČaňa
Illeš Július DiS. art.hra na husliachValaliky
Mgr.art. Kočiš Martinhra na akordeóneBidovce
Mgr. Miškovičová Vierahudobná náuka, hra na klavíriRuskov
Mgr. art. Mosorjak Martinhra na zobcovej flaute, hra na klarineteBudimír
Prítoková Liana DiS. art. spevČaňa
Trnová Eva DiS. art. hudobná náukaKysak
Mgr. Vargová Georginahra na cimbale, hra na klavíriSeňa
   

Tanečný odbor

  
Interní pedagogickí zamestnanci:  
Gdovinová Viktória DiS. art.Valaliky
Externí pedagogickí zamestnanci:  
Nagy Peter DiS. art.Valaliky
   

Výtvarný odbor

  
Interní pedagogickí zamestnanci:  
Mgr. art. Keselicová AlexandraValaliky, Rozhanovce, Čaňa
Mgr. Trenkler HerbertBidovce, Ruskov, Seňa
Externí pedagogickí zamestnanci:  
Mgr. Havirová SimonaBudimír, Rozhanovce
   

Literárno- dramatický odbor

  
Externí pedagogickí zamestnanci:  
Mgr. Peková EmíliaSlanec
   

Nepedagogickí zamestnanci:

  
Pancuráková RenátaEkonómka, hospodárka, personálna pracovníčkaValaliky
Mgr. Timková Annaadministratívna pracovníčkaValaliky
Palenčárová Máriaupratovačka, školníčkaValaliky