Zamestnanci

Hudobný odbor    
Interní pedagogickí zamestnanci:    
Bogdanová Jana DiS. art. hra na klavíri Rozhanovce
Čerevka Michal DiS. art. hra na bicích nástrojoch Valaliky
Fenciková Miriama DiS. art. hra na klavíri Rozhanovce
Mgr. Ferenčík Martin DiS. art. hra na klavíri a keyboarde Budimír
Gajdošová Marianna DiS. art. hra na klavíri Slanec
Gazsiová Darina DiS. art. hra na akordeóne Čaňa, Valaliky
Gordan Anna DiS. art. hra na akordeóne, hra na keyboarde Valaliky
Bc. Gordan Gabriel DiS. art. hra na gitare, hra v tanečnej skupine Valaliky
Haluzová Andrea DiS. art. hra na flaute, hudobná náuka Bidovce, Rozhanovce
Hanus Petra DiS. art. hra na klavíri Valaliky
Ivan Viktor DiS. art. hra na gitare, hudobná náuka Budimír, Slanec
Kelijová Ildikó DiS. art. hra na klavíri Bidovce
Ligušová Sophia DiS. art. hra na klavíri Seňa
Német Ján hra na zobcovej flaute, hra na klavíri Valaliky, Čaňa
Orgovánová Eva DiS. art. hra na zobcovej a priečnej flaute Rozhanovce
Ing. Petruš Marko DiS. art.  hra na kontrabas, hra na gitare, hudobná náuka Valaliky, Bidovce, Seňa, Čaňa
Sásfaiová Ľudmila DiS. art. hra na klavíri Ruskov
Sobanská Gabriela DiS. art. hra na husliach Valaliky
Szakálová Agnesa DiS. art. hra na klavíri Budimír
Šaráková Gabriela DiS. art. spev Valaliky
Šoltésová Iveta DiS. art. hra na akordeóne, hudobná náuka Valaliky, Rozhanovce
Mgr. Timková Anna hra na klavíri Slanec, Valaliky
Valkovská Kamila DiS. art. hra na klavíri Kysak
Veličko Peter DiS. art. hra na gitare Valaliky, Budimír
Zavadská Soňa DiS. art. hra na klavíri Čaňa
Externí pedagogickí zamestnanci:    
Mgr. Brancati Monika hra na husliach Rozhanovce
Funďová Darina DiS. art.  hra na klavíri Rozhanovce
Mgr. Hricišonová Ľudmila hra na klavíri Seňa
Illeš Július DiS. art. hra na husliach Valaliky
Mgr.art. Kočiš Martin hra na akordeóne Bidovce
Mgr. Miškovičová Viera hudobná náuka, hra na klavíri Slanec, Ruskov
Mgr. art. Mosorjak Martin hra na zobcovej flaute, hra na klarinete Budimír
Orgován Tomáš DiS. art.  hra na husliach Budimír
Polovka Adrián hra na bicích nástrojoch Rozhanovce
Prítoková Liana DiS. art.  spev Čaňa
Trnová Eva DiS. art.  hudobná náuka Kysak, Budimír
Mgr. Vargová Georgina hra na cimbale, hra na klavíri Seňa
     
Tanečný odbor    
Interní pedagogickí zamestnanci:    
Nagy Peter DiS. art. Valaliky
Externí pedagogickí zamestnanci:    
Gdovinová Viktória Valaliky

Výtvarný odbor

   
Interní pedagogickí zamestnanci:    
Mgr. art. Keselicová Alexandra Valaliky, Rozhanovce, Čaňa
Mgr. Trenkler Herbert Bidovce, Ruskov, Seňa, Valaliky
Externí pedagogickí zamestnanci:    
Mgr. Havirová Simona Budimír, Rozhanovce

Literárno- dramatický odbor

   
Externí pedagogickí zamestnanci:    
Mgr. Peková Emília Slanec

Nepedagogickí zamestnanci:

   
Pancuráková Renáta Ekonómka, hospodárka, personálna pracovníčka Valaliky
Mgr. Timková Anna administratívna pracovníčka Valaliky
Palenčárová Mária upratovačka, školníčka Valaliky