Zamestnanci

Anna Gordan DiS. art., riaditeľka školy
Gabriela Sobanská DiS. art., zástupkyňa riaditeľky

Hudobný odbor

Interní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Brancati Monika hra na husliach Rozhanovce, Budimír
Čerevka Michal DiS. art. hra na bicích nástrojoch Valaliky
Fenciková Miriama DiS. art. hra na klavíri Rozhanovce
Mgr. Ferenčík Martin hra na klavíri a keyboarde Budimír
Gajdošová Marianna DiS. art. hra na klavíri Slanec
Gazsiová Darina DiS. art. hra na akordeóne Čaňa, Valaliky
Gordan Anna DiS. art. hra na akordeóne, hra na keyboarde Valaliky
Bc. Gordan Gabriel DiS. art. hra na gitare Valaliky
Hanus Petra DiS. art. hra na klavíri Valaliky
Kelijová Ildikó DiS. art. hra na klavíri Bidovce
Mgr. art. Kočišová Gabriela hra na flaute, hudobná náuka Rozhanovce, Budimír
Bc. Ligušová Sophia DiS. art. hra na klavíri Seňa
Magálová Andrea DiS. art. zborový spev, komorná hra Bidovce, Rozhanovce
Orgovánová Eva DiS. art. hra flaute Rozhanovce
Ing. Petruš Marko DiS. art. hra na gitare Valaliky, Čaňa, Slanec
Polovka Adrián DiS. art. hra na bicích nástrojoch Rozhanovce
Sásfaiová Ľudmila DiS. art. hra na klavíri Ruskov
Sobanská Gabriela DiS. art. hra na husliach Valaliky
Szakálová Agnesa DiS. art. hra na klavíri Budimír
Šaráková Gabriela DiS. art. spev Valaliky
Šoltésová Iveta DiS. art. hra na akordeóne Valaliky, Bidovce
Mgr. Timková Anna hra na klavíri Slanec, Valaliky
Valkovská Kamila DiS. art. hra na klavíri Kysak
Veličko Peter DiS. art. hra na gitare Valaliky, Budimír
Zavadská Soňa DiS. art. hra na klavíri Čaňa
Externí pedagogickí zamestnanci:
Funďová Darina DiS. art. hra na klavíri Rozhanovce
Mgr. Gregušová Helena hra na klavíri Valaliky
Mgr. Hricišonová Ľudmila hra na klavíri Čaňa
Illeš Július DiS. art. hra na husliach Valaliky
Mgr. Kavečanská Katarína hra na klavíri Rozhanovce
Mgr.art. Kočiš Martin hra na akordeóne Rozhanovce
Majorošová Viktória hra na gitare Budimír
Mgr. Miškovičová Viera hudobná náuka, hra na klavíri Ruskov
Mgr. art. Mosorjak Martin hra na zobcovej flaute, hra na klarinete Budimír
Polláková Michaela DiS. art. hra na flaute, hudobná náuka Čaňa, Bidovce, Valaliky
Prítoková Liana DiS. art. spev Čaňa
Mgr. Daniel Rajňák hudobná náuka, hra na klavíri Seňa
Mgr. Vargová Georgina hra na cimbale, hra na klavíri Seňa

Tanečný odbor

Interní pedagogickí zamestnanci:
Gdovinová Viktória DiS. art. Valaliky
Externí pedagogickí zamestnanci:
Nagy Peter DiS. art. Valaliky

Výtvarný odbor

Interní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. art. Keselicová Alexandra Valaliky, Rozhanovce, Čaňa
Mgr. Trenkler Herbert Bidovce, Ruskov, Seňa, Valaliky
Externí pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Havirová Simona Budimír
Mgr. Kanašová Lucia Rozhanovce

Nepedagogickí zamestnanci:

Pancuráková Renáta Ekonómka, hospodárka, personálna pracovníčka Valaliky
Mgr. Timková Anna administratívna pracovníčka Valaliky
Palenčárová Mária upratovačka, školníčka Valaliky