45. výročie založenia školy

naša Základná umelecká škola Valaliky v tomto školskom roku dosiahla ďalší z krásnych míľnikov. Tým je 45. výročie svojho založenia. 

Deje sa tak v období, ktoré nám neumožňuje pripomenúť si túto udalosť tak, ako je zvykom – slávnostným podujatím pre širokú verejnosť, ktoré by bolo prezentáciou toho najlepšieho z našich umeleckých výsledkov.

Dovoľte mi preto aspoň touto cestou vyjadriť za kolektív našich učiteľov radosť z toho, že ste súčasťou nášho umeleckého pôsobenia. Ďakujeme Vám za vašu podporu, sympatie a ocenenie našej práce. Ceníme si možnosť prinášať Vám umelecké vzdelanie a tešiť sa s Vami z Vašich umeleckých úspechov.

Kolektív pedagógov ZUŠ Valaliky