Začiatok prezenčnej výučby

5.2.2021 (aktualizácia 6.2.2021 o 16:56)

Riaditeľstvo ZUŠ Valaliky oznamuje, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy bude od 8. 2. 2021 obnovené prezenčné individuálne vyučovanie v hudobnom odbore pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Výučba spevu, hry na dychových nástrojoch a skupinové vyučovanie budú naďalej prebiehať dištančne.

Na pracovisku v Rozhanovciach bude výučba prebiehať naďalej dištančne, keďže základná škola nebude otvorená.

V prípade pracovísk Čaňa, Bidovce a Kysak poskytneme informácie až začiatkom týždňa, a to na základe podmienok stanovených zo strany ZŠ.

Podmienkou nástupu žiaka do ZUŠ je negatívny výsledok testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní. Ak táto podmienka nebude splnená, žiak pokračuje v štúdiu dištančne. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať vyučujúcim.

Ohľadom podrobností Vás budú kontaktovať vyučujúci. 

Vyhlásenie zákonného zástupcu                 (čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti) (.docx)

Informácie pre dotknuté osoby (.docx)