Zápis žiakov školy a novoprijatých žiakov 2021/2022

Zápis žiakov školy a novoprijatých žiakov bude prebiehať v dňoch 2. 9. (9:00- 13:00), 3. 9. (11:30- 15:30), 6. a 7. 9. (12:00-16.00) na jednotlivých pracoviskách v nasledovných termínoch:

Valaliky, Kostolná 10

2.9. – keyboard, husle

3.9. – gitara

6. a 7.9. – bicie nástroje

Valaliky, KD

2.9. – akordeón, spev, výtvarný odbor

2. a 3.9. – klavír, tanečný odbor

3.9. – flauta

Bidovce

2.9. – akordeón, flauta

2. a 3.9. – klavír

8.9. – výtvarný odbor

Budimír

2.9. – gitara, výtvarný odbor

2. a 3.9. – klavír

3.9. – flauta, klarinet, husle, PHV (novoprijatí žiaci vo veku 1. ročníka ZŠ)

Čaňa

2.9. – akordeón, flauta, spev

2. a 3.9. – klavír

7.9. – výtvarný odbor

Rozhanovce

2.9. – husle, bicie nástroje

2. a 3.9. – klavír, flauta

3.9. – akordeón, výtvarný odbor

Ruskov

2. a 3.9. – klavír

6.9. – výtvarný odbor

Kysak

2. a 3. 9. – klavír

Seňa

2. a 3.9. – klavír

7.9. – výtvarný odbor

Slanec

2. a 3.9. – klavír

2.9. – gitara