Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zápis novoprijatých žiakov i zápis ostatných žiakov do ďalšieho ročníka sa bude konať:

2. septembra 2020 od 9.00 do 12.00 hod. a

3.- 4. septembra 2020 od 12.00 do 16.00 hod. 

(na pracovisku v Čani z organizačných dôvodov od 11.00 do 15.00)

Zápis v tanečnom odbore:

3.9. – novoprijatí žiaci, 4.9. – ostatní žiaci

Vzhľadom na prijaté opatrenia kvôli COVID 19  žiaci nosia rúška, a to do 16.9.2020 (žiaci 1. stupňa ZŠ odporúčane, žiaci od 2. stupňa ZŠ povinne).  

Vstup rodičov do priestorov školy nie je povolený, s výnimkou rodičov žiakov prípravného štúdia na elokovaných pracoviskách, na pracoviskách vo Valalikoch s výnimkou žiakov prípravného a prvého ročníka). 

Všetci žiaci odovzdajú pri prvom nástupe vyplnený dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť nižšie (Rodičia bez možnosti tlače si môžu tlačivá vyzdvihnúť u vyučujúcich).

Kolektívne vyučovanie

Do 16.9. 2020 bude vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore prebiehať konzultačno-administratívnou formou. 

Hudobná náuka v hudobnom odbore sa do 16.9.2020 nebude vyučovať. 

Novoprijatí žiaci dostanú rozhodnutie o prijatí pri zápise od svojich triednych učiteľov. 

Tešíme sa na Vás a veríme, že napriek súčasnej situácii bude nasledujúci školský rok úspešný a plný tvorivých momentov.