Absolventský koncert a výstava 2021

Základná umelecká škola Valaliky predstavuje absolventov v jubilejnom 45. roku od založenia školy.

 Tablo: