Kontakt

Riaditeľka:

Anna Gordan DiS. art.
0918 708 927

Zástupkyňa riaditeľky:

Gabriela Sobanská DiS. art.
0911 938 525

Sekretariát:

Renáta Pancuráková
055 699 9810

Adresa:

Základná umelecká škola Valaliky
Kostolná 130/10
04413 Valaliky

 

Email:

zusvalaliky@gmail.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/ZUSvalaliky/