2% z dane

Vážení rodičia, 

ak ste sa rozhodli venovať nám 2 percentá z Vašej dane, tu nájdete potrebné tlačivá:

 

Tieto tlačivá  môžete vyplniť aj priamo na stránke Finančnej správy.

Finančné prostriedky z 2 % dane využijeme na zvýšenie kvality nástrojového, či technického vybavenia školy. Napríklad nákup hudobných nástrojov, učebných pomôcok, didaktickej techniky, …

Ďakujeme.