2% z dane

      Vážení rodičia, 

ak ste sa rozhodli venovať nám 2 percentá z Vašej dane, tu nájdete potrebné tlačivá:

Obidve tlačivá (vyhlásenie a potvrdenie) môžete vyplniť aj priamo na stránke Finančnej správy.

Finančné prostriedky z 2 % dane využijeme na zvýšenie kvality nástrojového, či technického vybavenia školy. Napríklad nákup hudobných nástrojov, učebných pomôcok, didaktickej techniky, …

     Ďakujeme.