"V rytme Valalík 2024"

Súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl okresov mesta Košice a Košice-okolie.

Informácie

13.3.2024

dátum konania

obecný úrad, Valaliky

miesto konania

Harmonogram

zverejníme po spracovaní prihlášok

Výsledky

zverejníme po ukončení súťaže

Prihlasovanie na súťaž

Prihlášku posielajte do 31. 1. 2024 prostredníctvom e-formulára:

Informované súhlasy (žiaka aj učiteľa) a doklad o úhrade účastníckeho poplatku posielajte do 31. 1. 2024 na email: