jún 2024

Koncert prvákov a výstava prác 2024

Naši najmladší žiaci s veľkým nadšením predviedli svoje výtvarné práce a hudobné kúsky na veľkom pódiu na Koncerte prvákov dňa 16. mája 2024. Blahoželáme.

Humorný koncert 2024

Naši talentovaní žiaci pod vedením svojich učiteľov 2. mája 2024 pripravili Humorný koncert plný hudobných, tanečných  a výtvarných úsmevne ladených nápadov. https://youtu.be/TngmlO7V03U