Páslo dievča pávy

Pozrite si s nami tanečné pásmo Páslo dievča pávy, ktoré vzniklo pod vedením pána učiteľa Nagya.