Aktuálne
17.12.2017 -

Vianočný koncert, výstava výtvarných prác o 15:30

08.12.2017 -

Workshop - Gábor Eckhardt

05.12.2017 -

Adventný koncert Skároš

23.11.2017 -

Bicie nástroje - koncert študentov Konzervatória Timonova Košice a našich žiakov

30.11.2017 -

Malý verrejný koncert           o 17:00

Vyhľadávanie