Školská klavírna súťaž 2024

Dňa 22.2.2024 naša Základná umelecká škola už tradične zorganizovala Školskú klavírnu súťaž pre 2. až 4. ročník 1. časti a 1. až 3. ročník 2. časti štúdia. Súťaže, ktorá sa uskutočnila v KD Valaliky, sa zúčastnilo 34 žiakov z klavírnych tried z Valalík a z elokovaných tried v obciach: Bidovce, Budimír, Čaňa, Kysak, Rozhanovce, Ruskov, Seňa a Slanec.

Žiaci interpretovali 2 skladby rôzneho štýlu a charakteru z rôznych období. Ich výkony hodnotili všetci učitelia klavírnej hry a podľa získaných bodov boli zaradení do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Žiaci boli odmenení diplomami a darčekom, ktorý nakúpila Rada rodičov pri ZUŠ Valaliky. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.