Školská gitarová súťaž 2024

Dňa 26. apríla 2024 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy Valaliky na Kostolnej 10 uskutočnila Školská gitarová súťaž. Táto súťaž je určená pre žiakov našej školy, ktorí študujú hru na gitare.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 33 talentovaných gitaristov, ktorí reprezentovali štyri gitarové triedy (z Valalík a z elokovaných pracovísk v Budimíre a v Slanci) pod vedením svojich učiteľov. Súťažiaci boli zaradení do kategórií podľa ročníkov základnej školy. Každý žiak predviedol dve skladby naspamäť.

Výkony súťažiacich hodnotila porota zložená z pedagógov gitarovej hry našej školy. Na základe dosiahnutých bodov boli súťažiaci zaradení do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Súťaž sa konala v priateľskej atmosfére a bola skvelou príležitosťou pre žiakov ukázať svoje hudobné schopnosti a získať cenné skúsenosti. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za ich snahu, a tešíme sa na ďalšie hudobné podujatia, ktoré opäť spoja našu gitarovú komunitu.