Duet, Tanečný odbor


Atmosféru v tanečnej sále Vám priblížia svojou choreografiou žiačky pod vedením pána učiteľa Nagya.