Registrácia žiakov ZUŠ Valaliky

Vážení rodičia, 

žiaka, ktorý už navštevuje našu ZUŠ zaregistrujete podľa týchto pokynov:
– odkliknutím tlačidla REGISTROVAŤ spustíte proces registrácie cez elektronickú prihlášku,
– v prvom kroku je potrebné kliknúť na tlačidlo Nie (podľa obrázka nižšie),
– ak sa v kroku 2 zobrazujú české ZUŠ-ky, zvolením slovenskej vlajky (vpravo hore) si prepnete slovenskú verziu (cez PC),
– v kroku 5, ak žiak študuje 2 nástroje, alebo odbory, je potrebné zvoliť obidva, 
– v 8. kroku nie je potrebné tlačiť prihlášku.