Koncert neklasických melódií 2021

Aprílový koncert sa nesie v znamení neklasických rytmov a melódií.