Dištančné úlohy z hudobnej náuky

v týždni od 14.12. do 18.12.  

Vypracované úlohy zasielajte svojim vyučujúcim hudobnej náuky každý týždeň na emailové adresy (nižšie).

nauka1zus@gmail.com uč. Ferenčík

nauka2zus@gmail.com uč. Petruš

nauka3zus@gmail.com uč. Šoltésová

nauka4zus@gmail.com uč. Ivan, uč. Timková

zus5nauka@gmail.com uč. Haluzová

nauka7zus@gmail.com uč. Veličko

nauka8zus@gmail.com uč. Trnová