Dištančné úlohy z hudobnej náuky

v týždni od 25.1. do 29.1.   

Vypracované úlohy zasielajte svojim vyučujúcim hudobnej náuky každý týždeň na emailové adresy (nižšie).

Žiaci ostatných ročníkov si doplňujú, opakujú a upevňujú učivo I. polroka.

nauka3zus@gmail.com uč. Šoltésová