Zber videí na Adventný video koncert 2020

poslať najneskôr 7.12.2020 do 18:00

 

Odporúčania:

– kvalita videa 1080p

– horizontálne video

– neodporúčame snímať ani posielať video cez sociálne siete