Zber videí na Marcový video koncert 2021

poslať najneskôr 19.3.2021

Odporúčania:

– kvalita videa 1080p

– horizontálne video

– neodporúčame snímať ani posielať video cez sociálne siete