Dištančné úlohy z hudobnej náuky

v týždni od 7.4. do 9.4.2021  

Na tento týždeň sú platné zadania z predchádzajúceho týždňa (od 29.3.).