Dištančné úlohy z hudobnej náuky

v týždni od 11.1. do 15.1. 2021

Žiaci všetkých ročníkov si opakujú učivo prvého polroka.
V týždni od 18.1.2021 bude prebiehať opakovanie formou testov/kvízov, ktoré budú hodnotené známkou.

nauka1zus@gmail.com uč. Ferenčík

nauka2zus@gmail.com uč. Petruš

nauka3zus@gmail.com uč. Šoltésová

nauka4zus@gmail.com uč. Ivan, uč. Timková

zus5nauka@gmail.com uč. Haluzová

nauka7zus@gmail.com uč. Veličko

nauka8zus@gmail.com uč. Trnová