Talentové skúšky 2021

Milí záujemcovia o štúdium, 

 

talentové prijímacie skúšky 

sa budú konať 27. mája 2021

na elokovaných pracoviskách v nasledovných časoch:

– Kultúrny dom Valaliky od 13:00 do 18:00

– ZŠ Čaňa, ZŠ Kysak  od 14:00 do 18:00

– ZŠ Seňa, ZŠ Slanec, ZŠ Ruskov, ZŠ Budimír, ZŠ Rozhanovce                          od 15:00 do 18:00

– ZŠ Bidovce od 13:00 do 16:30

 

Elektronické prihlášky zasielajte do 23. mája 2021.