Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka

Vážení uchádzači o štúdium, Rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium v školskom roku 2021/2022 Vám budú zasielané poštou v termíne 8. až 12. júla 2021. V rámci ochrany osobných údajov zoznam žiakov nebude zverejnený.
Aktuálne

Posledné podujatia

Naše najnovšie koncerty, výstavy…

Prečítajte si o našich úspechoch

Spojte sa s nami